Już można otrzymać dofinansowanie na wynagrodzenie dla pracowników


100euro

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy instrument aktywizacji, który ma wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych, czyli refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, dlatego na każdego pracownika spełniającego kryterium wieku firma przez okres 12 miesięcy może otrzymać nawet do 1850 zł miesięcznie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie przedsiębiorcy do zatrudnienia bezrobotnego przez kolejny rok w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku niedotrzymania tego założenia pracodawca będzie zmuszony do proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.

Przedsiębiorca, który:

  1. działa na rynku co najmniej 6 miesięcy
  2. w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie rozwiązał umowy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę
  3. nie posiada zaległości w US i ZUS oraz wobec kontrahentów
  4. nie zalega w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom
  5. zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego na 24 miesiące (w tym 12 miesięcy dotowanych)

może aplikować o dofinansowanie na wynagrodzenie dla młodych pracowników.
W latach 2016-2017 refundacja ma sfinansować ok. 100 tysięcy miejsc pracy dla osób poniżej 30. roku życia. Dotacja jest udzielana przez starostów za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Część z nich rozpoczęła już nabory wniosków aplikacyjnych, w niektórych procedura aplikacyjna nie została jeszcze uruchomiona, nastąpi to zaraz po zakończeniu prac nad przygotowaniem wzorów dokumentów aplikacyjnych.

Źródła:
- strona internetowa PUP w Wołominie;
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.).

opracowała Karolina Więckowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 24.02.2016 r.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00