ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku


fotolia_57919634_s

Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą musieli samodzielnie rozliczać swoich zeznań podatkowych. Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15 lutego 2019 roku zostanie uruchomiona nowa usługa „Twój ePIT”. Według założeń podatnik nie będzie musiał składać zeznania podatkowego samodzielnie, zrobi to za niego Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej zadaniem będzie wypełnienie i udostępnienie gotowej deklaracji na Portalu Podatkowym, na którym podatnik będzie mógł się zalogować, by sprawdzić poprawność zeznania.Będzie mógł tego dokonać po uwierzytelnieniu za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź danych autoryzacyjnych (kwota przychodów i dane identyfikacyjne podatnika).

Niestety nie każdy będzie mógł skorzystać z nowych rozwiązań. W 2019 roku dostępne w nowej formule będą jedynie formularze PIT-37 i PIT-38 Wstępne wypełnienie będzie dokonane tylko na podstawie informacji od płatników oraz w zakresie ulg i odliczeń z zeznań podatkowych z lat poprzednich. Nie będzie potrzeby dostarczania do urzędu dokumentów poświadczających prawo do skorzystania z ulg i odliczeń. Dane te będą pobierane automatycznie z systemów KAS, a także z rejestrów instytucji zewnętrznych.

Przygotowaną przez KAS deklarację można będzie:

Do 30 kwietnia każdy podatnik będzie mógł sprawdzić swoje zeznanie na Portalu Podatkowym, zaktualizować swój numer rachunku osobistego oraz złożyć deklarację. W przypadku, gdy podatnik nie dokona żadnej z wyżej wymienionych czynności, z końcem okresu rozliczeniowego zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie z automatu uznane za zaakceptowane.
Dla osób, które nie będą chciały skorzystać z nowych rozwiązań, istnieje możliwość złożenia zeznania w sposób tradycyjny. Jeśli jednak podatnik wybierze formę elektroniczną to zwrot pieniędzy otrzyma w ciągu 45 dni.

Według założeń nowa forma rozliczeń od 2020 roku ma być również dostępna dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą rozliczając się za pomocą formularza PIT-36 i PIT-36L. Dane, na podstawie których będą uzupełniane zeznania podatkowe, zostaną rozszerzone o dane m. in. z rejestrów ZUS.

Autor: Patrycja Bździuch
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez Internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

18 October 2018
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON.

Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku – projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

28 September 2018
Z końcem sierpnia Minister Finansów opublikował projekt zmian dotyczący podatków dochodowych, gdzie znalazły się proponowane zmiany dotyczące opodatkowania samochodów.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28 September 2018
W dniu 14 września 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku które zmienia zasady związane z prowadzeniem podatkowej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

28 September 2018
Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku

28 September 2018
Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi do celów służbowych

28 September 2018
Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy....

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00