Emerytura z ZUS czy OFE?


100euro

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. zostało otwarte tzw. „okienko transferowe”, znów można zmienić obecny podział swojej składki emerytalnej i zadecydować, gdzie będzie ona przekazywana – tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE.
Jeśli ubezpieczpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, do końca lipca ma czas na podjęcie decyzji, gdzie będzie lokowana część składki emerytalnej. 

Jeśli ubezpieczny chce by składki były przekazywane w całości do ZUS, nie musi niczego robić ani składać żadnych oświadczeń. Składki automatycznie pozostaną na koncie ZUS. Czyli – nadal część składki emerytalnej wynosząca 7,3% (2,92 % plus 4,38%) będzie zapisywana na indywidualnym subkoncie w ZUS.
Jeżeli ubezpieczony decyduje się na pozostanie w otwartym funduszu emerytalnym (część składki emerytalnej w wysokości 2,92% będzie odprowadzana do OFE), do 31 lipca powinien dostarczyć do ZUS deklarację zgodną z urzędowym wzorem - „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego".

Formularz tego oświadczenia znajdziesz:
• w placówkach ZUS,
• na stronie internetowej ZUS, tj. http://www.zus.pl/ oraz na Platformie Usług Elektronicznych (po zalogowaniu)

Oświadczenie można przekazać do ZUS:
• osobiście,
• za pośrednictwem Poczty
• drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
• przy wykorzystaniu urzędomatów.

Oświadczenie o zmianie w przekazywaniu części składki emerytalnej można złożyć jeśli:
• ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz
• ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Kiedy będzie kolejne okno transferowe?
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okno transferowe otwierane będzie co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Podstawa prawna
• Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1600) w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opracowała :
Agnieszka Berent - samodzielny specjalista w departamencie kadr i płac
Marki 26.04.2016
Buchalter Skłodowscy Sp. J.

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

30 October 2020
Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku Ministerstwo...

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00