Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców


8910

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców. Ustawa wprowadza szereg regulacji, których celem miało być stworzenie przyjaznego, przejrzystego systemu regulacji prawnych, który ma zachęcić  do zakładania i prowadzania własnej działalności.

Jedną z form wsparcia osób zakładających pierwszą działalność gospodarczą jest tzw. działalność nieewidencjonowana. Istota działalności nieewidencjonowanej polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną podlegają zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do momentu dokonania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z możliwości prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne bez możliwości tworzenia spółek osobowych, podejmujące działalność po raz pierwszy, bądź po upływie 5 lat od wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

Warunkiem braku konieczności rejestracji działalności jest uzyskiwanie przychodu miesięcznego nie wyższego niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1050 zł brutto. Jeżeli w którymkolwiek miesiącu przychód przekroczy tą wartość, rejestracja staje się obowiązkowa.

Osoby podejmujące aktywność w tej nowej formie muszą jednak pamiętać, że forma ta nie wyklucza konieczności posiadania kasy fiskalnej. Jeżeli obroty w roku przekroczą kwotę 20 000 zł lub też dotyczą dostawy gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep, kontenerów i ich części, części do pojazdów, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, fotograficznego wyrobów z metali szlachetnych, nośników danych cyfrowych i analogowych, paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz świadczenia usług: przewozów, naprawy i obsługi pojazdów silnikowych oraz motorowerów, opieki medycznej, prawniczych, doradztwa podatkowego, cateringu, usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Osoba prowadząca aktywność w tej formie będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Bez PIT dla młodych

11 June 2019
Ministerstwo Finansów (MF) udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Rodo - obowiązki przedsiębiorcy

11 June 2019
Szanowni Państwo, upłynął już ponad rok od kiedy stosujemy przepisy RODO.  W tym czasie wiele kwestii, które budziły wątpliwości, zostało wyjaśnionych przez Prezesa Urzędu...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00