Bez PIT dla młodych


pracownik młodociany

Ministerstwo Finansów (MF) na łamach strony internetowej: https://www.gov.pl/web/finanse udostępniło informacje dotyczące projektu nowej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla pracowników do 26. roku życia.

Kogo dotyczy nowa ulga w PIT?

Osób, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej). MF przewiduje, że z powyższej ulgi skorzysta ok. 1,5 mln młodych pracowników.

Jak wartościowo kształtuje się ulga?

Z PIT będą zwolnione przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Limit ten będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Przychody powyżej 42 764 zł będą opodatkowane według skali podatkowej, która obowiązuje w 2019 r. czyli:

 

Podstawa obliczenia podatku
w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18%


 minus
kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr
+ 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


 

Jeżeli projekt wejdzie w życie, kwota zmniejszająca podatek w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i w 2019 r.  wynosi:  
1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku, która nie przekracza kwoty 8 000 zł, 

 

Ile zyskują młodzi mający możliwość skorzystania z ulgi?

Tabela prezentuje zysk miesięczny i roczny:

 

Wynagrodzenie miesięczne

Zysk miesięczny

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.

2 250 zł

133 zł

1 592 zł

Na poziomie rocznego limitu 42 764 zł

3 563,67 zł

249 zł

2 986 zł


MF zapowiada, że przepisy, które dotyczą ulgi dla młodych pracowników, wejdą w życie 1 października 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 r.

W 2019 r. płatnik (pracodawca) będzie obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy bez stosowania zwolnienia (od października do grudnia). Natomiast młody pracownik w zeznaniu rocznym PIT za 2019 r. otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 r. Limit stosowania ulgi w 2019 r. to 10 691 zł przychodu (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

Od 1 stycznia 2020 r. pracodawca będzie musiał uwzględnić powyższą ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Co ze składkami na ZUS i NFZ?

Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ,   a składki te nie będą podlegać odliczeniu od dochodu i podatku.

Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu, czyli na uzyskane przychody powyżej 42 764 zł.

 

 

Opracowała: Katarzyna Orzoł

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

 

 

Dotyczy wszystkich podmiotów/Od 1 października nowe obowiązki nałożone na podatników przy wystawianiu faktur/nowy JPK VAT

24 September 2020
Od 1 października wystawiając faktury będą Państwo musieli nadawać specjalne kody towaromi usługom. Co to oznacza w praktyce? To oznacza konieczność dostosowania programów...

Spółki komandytowe - zmiany, informacja wstępna

24 September 2020
Na stronach RCL (Rządowe Centrum Legislacji) pojawił się projekt ustawy zmieniający wszystkie ustawy o podatkach dochodowych. Krytyczne (!) z punktu widzenia...

NIP na paragonie fiskalnym

15 October 2019
Na żądanie klienta przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do zakupu zarejestrowanego na kasie fiskalnej  w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym...

Kwota najmu do opodatkowania

15 October 2019
Podstawową kwestią przy usługach najmu nieruchomości jest podpisanie umowy, w której strony określają wysokość czynszu. Czynsz, w przypadku otrzymania lub postawienia go do...

Split payment

15 October 2019
Z dniem 1 listopada wchodzi w życie istotna zmiana w rozliczeniu podatku VAT. Od tego dnia wiele towarów i usług została objęta obowiązkowym split paymentem.

Obniżka PIT

15 October 2019
Od 1 października w pierwszym progu podatkowym, czyli kwoty poniżej 85 528 zł brutto rocznie, podatek wyniesie 17,75 proc . zamiast 18 proc. Zmiana dotyczyć ma podatników,...

Nowelizacja VAT

29 August 2019
Z dniem 1 września 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja VAT.  Jedną z istotniejszych zmian jest rozszerzenie katalogu podmiotów, które nie mogą korzystać ze...

Ustawa o cenach prądu – przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń

26 July 2019
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach...

Złożenie oświadczenia

13 June 2019
 Przypominamy: 30 czerwca - złożenie oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.      

Zmiany w podatku u źródła w 2019 roku

11 June 2019
Zmiany jakie weszły w życie z początkiem 2019 roku (nowelizacja ustawy o CIT) to niewątpliwie dalszy ciąg „uszczelniania systemu podatkowego”.

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00