Zmiany przy zawieraniu umowy o pracę


business women

22 lutego 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę.

Najważniejsze zmiany dotyczą umów na czas określony, umów  na okres próbny, umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy i prawa pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.

Umowa na czas określony będzie mogła być  zawarta maksymalnie 3 razy na łączny okres nieprzekraczający  33 miesięcy. Naruszenie tych ograniczeń (z pewnymi wyjątkami), skutkować będzie zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony.

Powyższe zasady nie będą obowiązywać, gdy:
- umowa zostanie zawarta w celu zaspokojenia rzeczywistego, okresowego zapotrzebowania na pracę. Pracodawca będzie musiał uzasadnić zawarcie takiej umowy obiektywnymi przyczynami;
- w przypadku umów zawieranych na czas zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych;
- w przypadku umów zawieranych w celu wykonania prac dorywczych lub sezonowych;
- w przypadku umów zawieranych na okres kadencji.

W przypadku zaistnienia któregoś z powyższych wyjątków, w umowie będzie musiała być zamieszczona informacja o celu lub okolicznościach, które przemawiają za zawarciem takiej umowy. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn, pracodawca w ciągu 5 dni od jej zawarcia, będzie musiał zawiadomić w formie elektronicznej lub pisemnej okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo.
Niezależnie od czasu, na jaki będzie zawarta umowa, będzie można ją wypowiedzieć (do tej pory taka możliwość istniała jedynie w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy, po zamieszczeniu odpowiedniej klauzuli w treści umowy)

Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą zależały od stażu pracy, czyli będą identyczne, jak w przypadku umów na czas nieokreślony:
- 2 tygodnie – przy stażu krótszym niż 6 m-cy
- 1 miesiąc - gdy staż wynosi co najmniej 6 m-cy
- 3 miesiące - gdy staż wynosi co najmniej 3 lata

Nowelizacja nie wprowadziła zmiany w zakresie obowiązku podania powodu wypowiedzenia – nadal umowy na czas określony będą rozwiązywane bez obowiązku wskazania przyczyny.

Umowa na czas zastępstw - po nowelizacji będzie można zawrzeć umowę na czas określony, ze wskazaniem okresu jej trwania na czas zastępstwa pracownika, który przebywa na usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, np. na czas zastępstwa Anny Jankowskiej. Do tej pory umowy takie można było zawrzeć jedynie na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Z Kodeksu pracy zostały wykreślone umowy zawierane na czas wykonania określonej pracy. Przepisy przejściowe przewidują, że jeżeli taka umowa będzie trwała w dniu wejścia w życie nowelizacji kp, to będzie się do niej stosować dotychczas obowiązujące przepisy.

Wprowadzono możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem, gdy:
- pracownik ma zostać zatrudniony przy wykonywaniu innego rodzaju pracy
- minęły 3 lata od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę

Nowe regulacje nie przewidują ograniczeń w stosunku do liczby takich ponowień i łącznego czasu ich trwania, czyli np. można zawrzeć z pracownikiem jedną umowę na okres próbny na
3 miesiące, na stanowisku stolarza, a kolejną po jej zakończeniu na kolejne 3 miesiące na innym stanowisku, np. magazyniera.

Pracodawca uzyska prawo do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, dotychczas był obowiązany uzyskać zgodę pracownika w tym zakresie.

 

Monika Kwiatkowska – Deptuła
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
25.09.2015r.

Szkolenie - Prowadzenie działalności gospodarczej czyli jak nie pójść za kratki płacąc podatki?

12 August 2019
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować? Na te i inne...

Urodziny Prezesa

8 July 2019
Pół wieku już na świecie spędziłeś, I wiele szaleństw w tym czasie przeżyłeś. Pamiętaj, w życiu nie ma czego żałować, A urodziny trzeba hucznie świętować. I tak też...

Szkolenie - Prowadzenie działalności gospodarczej czyli jak nie pójść za kratki płacąc podatki?

17 June 2019
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

"Podróżować to żyć" konkurs fotograficzny

3 June 2019
Wszystkich  Klientów i Pracowników spółek z Grupy Skłodowscy zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas  konkursie fotograficznym pt....

Kasa Fiskalna - oświadczenie 2019

24 May 2019
Szanowni Państwo, nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących wprowadziła m. in. nowy obowiązek dla podatników...

Gala 25-lecia Kancelarii Podatkowej Skłodowscy

12 December 2018
Niepowtarzalny wieczór przeżyli uczestnicy gali, która odbyła się z okazji 25-lecia Kancelarii Podatkowej Skłodowscy.

Uwaga - zmienił się proces sporządzania i podpisywania Sprawozdań Finansowych

11 December 2018
Szanowni Państwo, Od 1 października 2018 roku na podstawie zmienionych ustaw: o Rachunkowości, o Krajowym Rejestrze Sądowym, obie ustawy podatkowe, zmienił się proces sporządzania i...

Konkurs fotograficzny "Hobby" - ogłoszenie wyników

3 December 2018
Laureatom konkursku fotograficznego serdecznie gratulujemy :) 

Ogłoszenie

23 November 2018

Uwaga na fałszywe wiadomości e-mail

26 June 2017
Szanowni Klienci w najbliższym czasie możecie otrzymać, bądź otrzymaliście  wiadomości e-mail z wezwaniem do uiszczenia opłaty pod groźbą wykreślenia z rejestru CIDG. Uprzejmie...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00