Zmiany przy zawieraniu umowy o pracę


business women

22 lutego 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów o pracę.

Najważniejsze zmiany dotyczą umów na czas określony, umów  na okres próbny, umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy i prawa pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.

Umowa na czas określony będzie mogła być  zawarta maksymalnie 3 razy na łączny okres nieprzekraczający  33 miesięcy. Naruszenie tych ograniczeń (z pewnymi wyjątkami), skutkować będzie zatrudnieniem pracownika na czas nieokreślony.

Powyższe zasady nie będą obowiązywać, gdy:
- umowa zostanie zawarta w celu zaspokojenia rzeczywistego, okresowego zapotrzebowania na pracę. Pracodawca będzie musiał uzasadnić zawarcie takiej umowy obiektywnymi przyczynami;
- w przypadku umów zawieranych na czas zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych;
- w przypadku umów zawieranych w celu wykonania prac dorywczych lub sezonowych;
- w przypadku umów zawieranych na okres kadencji.

W przypadku zaistnienia któregoś z powyższych wyjątków, w umowie będzie musiała być zamieszczona informacja o celu lub okolicznościach, które przemawiają za zawarciem takiej umowy. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn, pracodawca w ciągu 5 dni od jej zawarcia, będzie musiał zawiadomić w formie elektronicznej lub pisemnej okręgowego inspektora pracy właściwego miejscowo.
Niezależnie od czasu, na jaki będzie zawarta umowa, będzie można ją wypowiedzieć (do tej pory taka możliwość istniała jedynie w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy, po zamieszczeniu odpowiedniej klauzuli w treści umowy)

Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony będą zależały od stażu pracy, czyli będą identyczne, jak w przypadku umów na czas nieokreślony:
- 2 tygodnie – przy stażu krótszym niż 6 m-cy
- 1 miesiąc - gdy staż wynosi co najmniej 6 m-cy
- 3 miesiące - gdy staż wynosi co najmniej 3 lata

Nowelizacja nie wprowadziła zmiany w zakresie obowiązku podania powodu wypowiedzenia – nadal umowy na czas określony będą rozwiązywane bez obowiązku wskazania przyczyny.

Umowa na czas zastępstw - po nowelizacji będzie można zawrzeć umowę na czas określony, ze wskazaniem okresu jej trwania na czas zastępstwa pracownika, który przebywa na usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, np. na czas zastępstwa Anny Jankowskiej. Do tej pory umowy takie można było zawrzeć jedynie na okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Z Kodeksu pracy zostały wykreślone umowy zawierane na czas wykonania określonej pracy. Przepisy przejściowe przewidują, że jeżeli taka umowa będzie trwała w dniu wejścia w życie nowelizacji kp, to będzie się do niej stosować dotychczas obowiązujące przepisy.

Wprowadzono możliwość zawarcia kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem, gdy:
- pracownik ma zostać zatrudniony przy wykonywaniu innego rodzaju pracy
- minęły 3 lata od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę

Nowe regulacje nie przewidują ograniczeń w stosunku do liczby takich ponowień i łącznego czasu ich trwania, czyli np. można zawrzeć z pracownikiem jedną umowę na okres próbny na
3 miesiące, na stanowisku stolarza, a kolejną po jej zakończeniu na kolejne 3 miesiące na innym stanowisku, np. magazyniera.

Pracodawca uzyska prawo do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, dotychczas był obowiązany uzyskać zgodę pracownika w tym zakresie.

 

Monika Kwiatkowska – Deptuła
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
25.09.2015r.

Portal Klienta cz. 3 - rozliczanie pracowników

29 October 2020
Zapraszamy do obejrzenia kolejny odsłony poświęconej rozliczaniu zaliczek udzielanym pracownikom. To codzienność dla wielu firm, która często wiąże się z kłopotami,  a to...

Portal Klienta cz. 2 - rozliczanie płatności

27 October 2020
Nasza Kancelaria wciąż stara się doskonalić swoje usługi, usprawniając między innymi infrastrukturę informatyczną. Ze względu na różne wymagania użytkowników oraz...

Portal Klienta cz. 1 - wystawianie faktur

22 October 2020
Kancelaria Skłodowscy od zawsze buduje swoją wartość na wiedzy i systemach informatycznych.  #Portal   #Klienta , który oferujemy naszym Klientom ułatwia zarządzanie...

Komunikat w sprawie spółek komandytowych

15 October 2020
Szanowni Państwo, Na oficjalnym Twitterze Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat o planowanym przesunięciu podwójnego opodatkowania spółek komandytowych...

Praca Kancelarii w żółtej strefie COVID

14 October 2020
  Szanowni Państwo, Z uwagi na rosnącą liczbę zakażonych koronawirusem, okres wzmożonych zachorowań na grypę, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu nowych...

Bezzwrotne dotacje ze środków Unijnych

14 October 2020
Szanowni Państwo, od dziś, możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji ze środków Unijnych dla firm z województwa mazowieckiego, których sytuacja pogorszyła się w...

Szkolenie - Prowadzenie działalności gospodarczej czyli jak nie pójść za kratki płacąc podatki?

7 October 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Śniadanie biznesowe 20.10.2020 r.

24 September 2020
Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe organizowane przez Kancelarię Podatkową Skłodowscy.  Jest to nowy cykl śniadań podatkowych, podczas których eksperci z grupy...

Interpretacja ogólna - samochód prywatny do celów służbowych

24 September 2020
  Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną Nr DD3.8201.1.2020 w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z...

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

22 September 2020
Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z...

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00