Wsparcie rządowe w tzw. „Tarczy 6.0” oraz "Tarczy Finansowej 2.0"


tarcza.png

 

 

Szanowni Państwo,


Przygotowany przez rząd pakiet pomocowy zawarty w:
"Ustawie z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw " zwany „Tarczą 6.0” oraz "Tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju" zwany „Tarczą Finansową 2.0” złożony został z tych samych form wsparcia jakie Rząd oferował na wiosnę, ale został przygotowany dla wybranej grupy przedsiębiorców. 

 
 

Program Tarczy 6.0 dotyczy tych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD, jako rodzaj przeważającej działalności oznaczonej min. jednym wybranym ustawą PKD.

Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dotyczy podobnej grupy PKD. Ponieważ regulamin Tarczy finansowej PFR jest nadal w przygotowaniu, na podstawie programu Tarczy 6.0 możemy się jedynie domyślać, że wybrane do tego Programu PKD również będą wiodące.

 Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej można zweryfikować w:

  • Bazie Regon na stronie:

https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

jako: „Działalność przeważająca wg PKD”

  • Wyszukiwarce KRS na stronie:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

W dziale 3 KRS, rubryka 1 – przedmiot działalności:

1.       Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

  • Wyszukiwarce CEIDG na stronie:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

W podglądzie stanu wpisu, w danych dodatkowych, w wykonywanej działalności gospodarczej (Kody PKD) . W CEIDG przeważająca działalność gospodarcza została wyróżniona podkreśleniem.

Ponieważ wsparcie rządu coraz częściej skierowane jest w podmioty celowane prosimy o weryfikacje, czy Państwa PKD określone w w/w dokumentach jako przeważające jest właściwie wskazanym PKD.

Jeżeli kiedyś ustalali Państwo PKD wskazując jakieś konkretne jako przeważające, a podczas prowadzenia działalności gospodarczej okazało się, że przeważająca działalność jest zawarta w PKD dodatkowym, warto już teraz zrobić porządek we własnym PKD.

Obecne wsparcie rządu w tzw. „tarczy 6.0” oraz Tarczy finansowej 2.0 obejmuje PKD: 

1 47.71.Z, sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3 47.81.Z, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
4 47.82.Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
5 47.89.Z, Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
6 49.39.Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany
7 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
8 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
9 56.10.A, Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
10 56.10.B, Ruchome placówki gastronomiczne
11 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
12 56.29.Z, Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
13 56.30.Z, Przygotowywanie i podawanie napojów
14 59.11.Z, Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
16 59.12.Z, Działalność postprodukcyjna związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
17 59.13.Z, Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
18 59.14.Z, Działalność związana z projekcją filmów
19 59.20.Z, działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
20 74.20.Z, Działalność fotograficzna
21 77.21.Z, Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
22 79.11.A, działalność agentów turystycznych
23 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
24 79.12.Z, działalność organizatorów turystyki
25 79.90.A, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
26 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
27 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
28 82.30.Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
29 85.51.Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
30 85.52.Z, Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
31 85.53.Z, Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
32 85.59.A, Nauka języków obcych
33 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
34 86.10.Z Działalność szpitali
35 86.90.A, Działalność fizjoterapeutyczna
36 86.90.D, Działalność paramedyczna
37 90.01.Z, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
38 90.02.Z, Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
39 90.04.Z, działalność obiektów kulturalnych
40 91.02.Z, Działalność muzeów
41 93.11.Z, Działalność obiektów sportowych
42 93.13.Z, Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
43 93.19.Z, Pozostała działalność związana ze sportem
44 93.21.Z, Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
45 93.29.A, działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
46 93.29.B, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
47 93.29.Z,
48 96.01.Z - Pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
49 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Ustawa zawiera jeden bardzo istotny błąd. Dla niektórych PKD (nie wymienione jeszcze to: 71.11Z; 77.39Z; 85.60Z, 90.03.Z) zwalnia z płacenia składek ZUS za okres lipiec - wrzesień 2020r. pod warunkiem złożenia wniosku do 30 listopada 2020r. Czyli w okresie kiedy jeszcze w.w ustawa nie była uchwalona.

Te przedsiębiorstwa będą musiały poczekać na jej nowelizację, która mamy nadzieję wejdzie w życie jeszcze w tym roku.

Co należy zrobić?

 Należy sprawdzić przeważające PKD prowadzonej działalności gospodarczej i jeżeli zawiera się ono w jednym ze wskazanych w tabeli wyżej skontaktować z osobą prowadzącą księgowość z ramienia naszej Kancelarii.

 Serdecznie pozdrawiamy

 
 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

 

PFR - Tarcza Finansowa 2.0.

15 January 2021
Od dziś tj.: od 15.01.2021r. rusza możliwość składania wniosków do PFR ( Polskiego Funduszu Rozwoju) o wsparcie z Tarczy finansowej 2.0. Wnioski będzie można składać do...

Umowy o dzieło - zmiany od 1 stycznia 2021

13 January 2021
Na początku grudnia 2020r. przekazaliśmy Państwu informację: Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, będą mieli...

Praca Kancelarii w okresie świątecznym

23 December 2020
Szanowni Państwo, w okresie świątecznym godziny pracy Kancelarii będą następujące:     24 XII – Kancelaria nieczynna 28 XII -  Kancelaria czynna...

Wsparcie rządowe w tzw. „Tarczy 6.0” oraz "Tarczy Finansowej 2.0"

21 December 2020
Program Tarczy 6.0 oraz Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju - najświeższe informację

Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT

21 December 2020
Od 2021 roku czekają nas zmiany w podatku VAT wprowadzone jako tak zwany projekt „Slim VAT”. Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najważniejszych zmian.

Wybór formy opodatkowania 2021

14 December 2020
W związku ze zbliżającym się nowym rokiem przypominam o konieczności dokonania wyboru sposobu opodatkowania na 2021 rok -  termin do 20 lutego 2021   Proszę więc o...

Szkolenie - Spółki Komandytowe, estoński CIT i ulga abolicyjna - zmiany od 1 stycznia 2021r.( ANULOWANE)

9 December 2020
Szanowni Państwo,     Pandemia nie wybiera i dotyka również nas. Z tego powodu odwołujemy dzisiejsze szkolenie życząć prowadzącemu powrotu do zdrowia....

Rejestrowanie umowy o dzieło w ZUS

24 November 2020
Od 1 stycznia 2021 r. ZUS będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów o dzieło, które zawierają płatnicy składek lub osoby fizyczne. W związku z nowym obowiązkiem...

Szkolenie - Prowadzenie działalności gospodarczej czyli jak nie pójść za kratki płacąc podatki?

23 November 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Pełna księgowość

19 November 2020
Pełna księgowość jest bardzo precyzyjnym systemem ewidencyjnym. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.  

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00