Tarcza Antykryzysowa - ochrona etatów


pl75

Szanowni Państwo,

Ogłoszona w środę „Tarcza Antykryzysowa” ma bronić przede wszystkim pracodawców, ale pośrednio - również pracowników. Właśnie ochrona etatów to jedno z największych wyzwań, które w najbliższych miesiącach czeka naszą gospodarkę.

Teraz tarczą antykryzysową zajmie się Senat.

Zaproponowane rządowe wsparcie:

1.Zwolnienie ze składek ZUS dla mikro firm i samozatrudnionych.

Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest wspólnikiem spółek jawnych, komandytowych i partnerskich i zatrudnia maksymalnie 9 osób, może liczyć na zwolnienie z opłacania składek ZUS przez trzy miesiące, o ile osiągnął przychód
z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 złotych).

2.Postojowe - jednorazowe świadczenie dla samozatrudnionych i zleceniobiorców.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także zleceniobiorcy, w tym zarabiający na podstawie umowy o dzieło mogą starać się o tzw. jednorazowe świadczenie postojowe (nieoskładkowane i nieopodatkowane).

Wyniesie ono:

 2080,00 zł dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

 (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc.

w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 15 681 zł.

 1300 zł dla osób na karcie podatkowej zwolnionym z VAT.

 3.Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Które firmy skorzystają?

Jak czytamy w projekcie ustawy, z powyższych możliwości będą mogły skorzystać firmy, które spełnią jedno z dwóch kryteriów. Pierwsze: odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży przynajmniej o 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy 2020 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Drugie kryterium dotyczy spadku przynajmniej o 25 proc. z miesiąca na miesiąc.

Na jakie wsparcie mogą liczyć?

Łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1533,09 zł na pracownika, co obejmuje 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1300 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również mogą być dofinansowane z FGŚP).

Natomiast w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy łączna maksymalna kwota dofinansowania to 2452 zł, co obejmuje 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus również składki ZUS pracodawcy od tej kwoty. Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu.

Dopłaty można dostać pod warunkiem:

Uzgodnienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi warunków postoju
i obniżenia czasu pracy;
Braku zaległości w płaceniu składek ZUS i podatków do końca trzeciego kwartału 2019 roku

4. Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy.

To jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia na wniosek przedsiębiorcy

w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia przez trzy miesiące od udzielenia pożyczki.

5. Wsparcie od Starosty

Kolejna forma wsparcia przewidziana w tarczy antykryzysowej zakłada wypłatę pieniędzy przez powiatowe urzędy pracy na wniosek samozatrudnionych, mikro i średnich przedsiębiorstw. (Zatrudniających mniej niż 250 osób). Wysokość wypłat i czas trwania wsparcia będą jednak zależały od liczby zatrudnionych i spadku obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r

W razie spadku obrotów o co najmniej 30% dofinansowanie wyniesie 1300 zł
W razie spadku obrotów o co najmniej 50% dofinansowanie wyniesie 1820 zł
W razie spadku obrotów o co najmniej 70% dofinansowanie wyniesie 2340 zł

Dofinansowanie w kwocie zależnej od spadku obrotów może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i będzie przysługiwało na każdego zatrudnionego w tej firmie. Wysokość dofinansowania nie będzie jednak mogła przekroczyć faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Przedsiębiorca nie będzie też mógł otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

6. Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r. przy czym termin podpisania umowy
o zarządzanie nie ulega zmianie.
Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Jeżeli ponieśli Państwo negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 prosimy o przeanalizowanie Państwa sytuacji w tym szczególnym dla biznesu okresie i o kontakt z naszą Kancelarią.

 

 

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

 

Dariusz Skłodowski 

Doradca Podatkowy

Prezes Zarządu

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

dariusz.sklodowski@sklodowscy.pl

 

Eryk Skłodowski

Członek Zarządu

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

eryk.sklodowski@sklodowscy.pl

 

Piotr Kościańczuk

Doradca Podatkowy

Członek Zarządu

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

piotr.koscianczuk@sklodowscy.pl

 

Justyna Kuś

Radca Prawny
Kancelaria Prawna Honestus
tel. 728-405-648
justyna.kus@honestus.pl

 

Agnieszka Sokołowska

Dyrektor Generalny

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

agnieszka.sokolowska@sklodowscy.pl

 

 


Szkolenie on-line dla zarządzających spółkami

11 June 2020
Jeśli zarządzasz spółką lub zastanawiasz się nad jej założeniem, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Podczas szkolenia dowiesz się, jak sprawnie zarządzać firmą, by nie stracić...

Szkolenie on-line z Prowadzenia Działalności Gospodarczej

13 May 2020
Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Razem zbudujemy odporność biznesową

23 April 2020
Ostatnie tygodnie na wielu płaszczyznach upływają pod znakiem bardzo dynamicznych zmian, wywołanych działaniami rządu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2....

Tarcza antykryzysowa – przydatne linki

21 April 2020

Tarcza Antykryzysowa Teksty Ustaw

21 April 2020

Artykuł dla firm zatrudniających 1-9 pracowników

20 April 2020
Dzisiaj przedstawiamy nowy instrument wsparcia dla firm oferowany przez Polski Fundusz Rozwoju   Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej...

Artykuł dla firm zatrudniających 10 i więcej pracowników

20 April 2020
Dzisiaj przedstawiamy nowy instrument wsparcia dla firm oferowany przez Polski Fundusz Rozwoju Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia...

Życzenia Wielkanocne

10 April 2020

Komunikat dla jednoosobowych działalności gospodarczych bez pracowników oraz wspólników spółek cywilnych - aktualizacja o Tarczę 2

8 April 2020

Komunikat dla przedsiębiorców, którzy mają 10 i więcej ubezpieczonych w ZUS - aktualizacja o Tarczę 2

8 April 2020

Zostań naszym Klientem, a już nigdy nie będziesz sam w biznesie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01

e-mail biuro@sklodowscy.pl
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

e-mail biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00