Ważne terminy - luty

6.02.2023 (poniedziałek) TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TYM DNIU (1): -złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2023 r. 7.02.2023 (wtorek)...

Praca zdalna - zmiany w Kodeksie Pracy

Na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy wprowadzono zasady pracy zdalnej :1.         Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub...

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)

1.     Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania...

Podatek od przychodów z budynków

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub inne umowy o podobnym charakterze. Jest to zmiana w porównaniu do...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

(na podstawie wyroku SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008 r. nr 23 ? 24, poz. 350). Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym spadkobierca stał się właścicielem. Od 01.01.2019 r. nastąpiła...

Bezzwrotne dotacje ze środków Unijnych

Szanowni Państwo, od dziś, możliwe jest uzyskanie bezzwrotnej dotacji ze środków Unijnych dla firm z województwa mazowieckiego, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Dotacja dotyczy utrzymania bieżącej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności...

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - system informatyczny, za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł dopełnić formalności związanych z założeniem i...

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy...

Wykreślenie z rejestru podatników vat

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym ( art. 96 ust. 6-9 Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r.), wykreślenie  z rejestru podatników VAT odbywało się na podstawie zgłoszenia zaprzestania działalności...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS Zgodnie z treścią artykułu przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą podlega zwolnieniu...
1
2 3 4
Zbiór artykułów zawierających omówienie ciekawych, ważnych i trudnych zagadnień.

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.