Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny


biuro_rachunkowe_bialystok

Od 22 lutego 2016 roku obwiązują nowe przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny. Nowe regulacje powstały w celu rozwiania licznych wątpliwości dotyczących zawierania umowy o pracę na okres próbny z nowym pracownikiem.

Jak było przed nowelizacją?

Przed 22 lutego 2016 przepisy kodeksu pracy praktycznienie nie regulowały sposobu zawierania umów na okres próbny. Jedyny zapis znajdował się w paragrafie 2 art. 25 Kodeksu pracy. Przepis ten składał się wyłącznie z jednego zdania, z którego wynikało jedynie, że pracownika na podstawie umowy na okres próbny można zatrudnić maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Jak jest obecnie?

Po nowelizacji, do artykułu 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666) tj. dodano nowe przepisy, których celem jest sprecyzowanie zasad zawierania umów o pracę na okres próby - zmiany te dotyczą:

 Przykład I

Ireneusz K. właściciel restauracji zatrudnił 23 letniego absolwenta szkoły gastronomicznej Mirosława T. na 3 miesięczny okres próbny. Niestety mimo szczerych chęci i ogromnego zapału do pracy okazało się, iż Mirosław T. nie posiada talentu do gotowania, co więcej nadzorujący Mirosława T. kucharz oświadczył swojemu pracodawcy, iż jego podopieczny nie radzi sobie w sytuacjach stresowych wynikających z większej ilości zamówień. Po upływie okresu próbnego Ireneusz K. widząc, że Mirosław T. przykłada się do swoich obowiązków, lecz sobie z nimi nie radzi zaproponował mu umowę na 3-miesięczny okres próbny na stanowisku kelnera. Mirosław T. zgodził się. Tym razem Mirosław T. bardzo dobrze radził sobie na nowym stanowisku. Ireneusz K. zadowolony z pracy Mirosława T. zaproponował mu umowę o pracę  na okres 8 miesięcy.

Przykład II

Janusz D. pracował jako stolarz w zakładzie meblarskim Aleksandra T. W sierpniu 2012 roku podczas urlopu wypoczynkowego złamał rękę. W związku z koniecznością przebycia operacji, zrośnięcia się kości przedramienia i rehabilitacji przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 5 miesięcy. W zaistniałej sytuacji Aleksander T. pomimo bardzo dobrej opinii na temat pracy Janusza D. po upływie 3 miesięcy rozwiązał z mim umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. Po odzyskaniu sprawności w złamanej ręce Janusz D. podejmował pracę kolejno w dwóch innych zakładach meblarskich, jednakże okazało się, iż w wyniku wypadku mimo przebytej rehabilitacji ręka Janusza D. nie jest już tak sprawna jak przed wypadkiem. W kwietniu 2016 roku Janusz D. oświadczył Aleksandrowi T., iż chciałby zatrudnić się ponownie w jego zakładzie jako stolarz. Aleksander T. ze względu na sumienność, oraz 10 staż pracy Janusza D., zdecydował się go ponownie zatrudnić na 3-miesięczny okres próbny. Niestety Aleksander T. również zauważył niską wydajność Janusza D. w stosunku do pozostałych pracowników zatrudnionych w jego zakładzie. Po upływie okresu próbnego nie mogąc zatrudnić Janusza D. na dotychczasowym stanowisku zaproponował mu posadę przedstawiciela handlowego. Aleksander T. zawarł z Januszem D. umowę na miesięczny okres próbny. Widząc, że Janusz D. dobrze radzi sobie na nowym stanowisku Aleksander T. po upływie miesięcznego okresu próbnego, mając na uwadze , iż Janusz D. pracował w jego zakładzie przez 10 lat, podpisał z nim umowę na czas nieokreślony.

W podanym przykładzie Aleksander T. podpisał z Januszem D. umowę na miesięczny okres próbny. Jeśli okazałoby się, że miesiąc jest zbyt krótkim okresem do zweryfikowania czy Janusz D. radzi sobie na danym stanowisku, wówczas jeśli Aleksander T. chciałby zatrudnić Janusza D. w swoim zakładzie musiałby zawrzeć z nim nową umowę na okres próbny przenosząc go na inne stanowisko z nowym zakresem obowiązków.

Stan prawny na: 01.03.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Nowa wyższa stawka podatku ryczałtowego od najmu prywatnego

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5%, ale tylko do limitu przychodów 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka...

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00