Zmiany w wysokości i sposobie odliczania kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych


kancelaria_prawna_marki

Określenie kwota wolna od podatku lub minimum egzystencji oznacza minimalną wartość rocznego dochodu podatnika od, której nie pobiera się podatku dochodowego. Wysokość kwoty wolnej ma również wpływ na tzw. kwotę obniżającą podatek.

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku.

Jak było przed nowelizacją?

Przed 1 stycznia 2017 kwota wolna od podatku PIT wynosiła 3091 zł ,zaś kwota obniżająca podatek dochodowy- 556,02 zł . To odliczenie przysługiwało każdemu podatnikowi niezależnie od wysokości rocznego dochodu .

Zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku została wprowadzona w celu realizacji wyroku Trybunał Konstytucyjny w z dnia 28 października 2015. TK uznał w nim, iż przepisy zawarte w art. 27 ustawy o PIT dotyczące minimum egzystencji są z niezgodne z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) ponieważ ustawa nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji” (sygn. K 21/14, Dz.U. z 2015 r poz. 1784).

Jak jest obecnie?

Od 1 stycznia 2017 w wyniku nowelizacji art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 859) obowiązują nowe regulacje dotyczące wysokości oraz sposobu obliczania kwoty wolnej od podatku dla osób składających deklaracje PIT.

Po zmianach maksymalna wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi 6600 zł, (kwota obniżająca podatek – 1188zł) a możliwość oraz wysokość jej odliczenia została uzależniona od wysokości rocznych przychodów podatnika.

Opisywane wyżej zmiany będą najbardziej korzystne dla osób, których:

  1. Roczny dochód wynosi do 6 600 zł- ponieważ nie zapłacą podatku dochodowego.
  2. Dochód roczny wynosi od 6 600 zł do 11 000 zł, ponieważ będą mogły odliczyć kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł, liczonej według wzoru 

    1188-(631,98*(podstawa opodatkowania - 6600)/4400)

Dla osób zarabiających od 11.000 do 85 528 zł rocznie kwota odliczenia pozostaje na tej samej wysokości. Na zmianach stracą natomiast podatnicy:

1. Osiągający roczny dochód w przedziale od 85 528 zł do 127 000zł, ponieważ będą mogli odliczyć kwotę zmniejszającą podatek w wysokości od 556,02 zł do 0 malejącą stopniowo wraz ze wzrostem dochodu zgodnie ze wzorem

556,02-(556,02*(podstawa obliczenia podatku - 85528)/41472))

2. Osiągający dochód w wysokości 127 000 zł i powyżej – ponieważ nie będą korzystać z kwoty zmniejszającej podatek wcale

 

Przykład I

Adam B jest muzykiem na podstawie praw autorskich zarabia 10,500 netto, jest to jedyne źródło dochodów Adam B. Podatek dochodowy Adama B wyniesie:

10.500x 18% - kwota zmniejszenia.

Kwotę zmniejszenia oblicza się według wzoru:

1188-631,98X(10500 – 6600)/4400 = 1188-560,16 = 627,84 zł-kwota pomniejszenia podatku

Podatek wyniesie:

10.500x 18% - 627,84 = 1262,16 po zaokrągleniu do pełnych złotych = 1262 zł- należny podatek

Nadal pozostały w ustawie dwie możliwości obniżenia podatków poprzez rozliczenia wspólne podatników. W efekcie wspólne rozliczenie może powodować efektywnie wyższą kwotę wolną od podatku.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatku została przewidziana dla:

Podatek liczy się wtedy od połowy dochodów wspólnych małżonków i mnoży razy dwa. Dlatego rozliczenie takie będzie opłacalne w przypadku występowania dużych różnic w zarobkach między małżonkami

 

Przykład II

Stanisław E. pracuję jako pracownik administracyjny zarabia 20.000 zł rocznie jego żona Monika E. jest bezrobotna.

W podanym przykładzie rozliczenie wspólne powoduje, że podatek pobiera się w podwójnej wartości liczonej od połowy ich wspólnego dochodu. 20.000 zł/2 daje 10.000 zł na osobę. W efekcie możliwe jest stosowanie kwoty zmniejszającej podatek 1188 zł dwukrotnie (kwota zmniejszająca wyniesie 2376 zł). Jeśli małżonkowie rozliczaliby się osobno kwota ta zastosowana byłaby tylko dla męża i wyniosła wyłącznie 1188 zł

 Opisywane zmiany będą odczuwalne w kieszeni podatników dopiero w 2018 roku wraz z rozliczeniem podatku dochodowego za 2017 rok. Dzieje się tak, ponieważ płatnicy (zakłady pracy) nie są w stanie przewidzieć ostatecznej wysokości dochodów podatnika. Dlatego ustawa daje płatnikom prawo do odliczenia kwoty podatku w wysokości 556,02 rocznie

Stan prawny na : 16.05 2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00