Torebki foliowe - 2018


bag

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami  wprowadzona zostaje opłata recyclingowa dotycząca tak zwanych reklamówek. Ustawa wskazuje 3 typy tych opakowań –

Torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;

3. oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego czyli torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty

Nowe obowiązki dotyczyć będą jednostek handlu detalicznego oraz hurtowni wyłącznie toreb lekkich. Stawka opłaty będzie ustalana przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. Aktualna stawka wynosi 20 groszy od sztuki opakowania. Przedsiębiorca jest obowiązany pobrać tą opłatę oraz wpłacić ją do dnia 15 marca roku następnego na konto właściwego marszałka województwa. Wpłata ma nie wiązać się z wypełnianiem żadnych dodatkowych deklaracji lub zeznań. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą gromadzić te środki przez rok. Zgodnie z nowelizacją opłata pobrana będzie stanowiła przychód przedsiębiorcy. Do kosztów uzyskania przychodów można będzie natomiast zaliczyć opłatę wniesioną.

Należy również pamiętać, że w komunikacie z dnia 22 grudnia 2017 Ministerstwo Finansów stwierdziło, że wyżej wymieniona opłata podlega przepisom o podatku od towarów i usług (VAT). Obrót torebkami należy zatem wprowadzić do kasy fiskalnej i doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oznacza to, że budżet państwa zarabia na świeżo wprowadzonej opłacie dwa razy karząc naliczać podatek od opłaty. Wielu ekspertów nie zgadza się z tym podejściem natomiast do czasu pierwszych decyzji, które zbadają sądy administracyjne sytuacja podatników będzie jak zwykle niejasna.

Pobieranie opłat będzie kontrolować Inspekcja Handlowa, która otrzymała narzędzie w postaci możliwości nałożenia kary od 500,00 do 20 000,00 złotych.

Autor: Piotr Kościańczuk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
02.01.2018 Marki

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00