Torebki foliowe - 2018


bag

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami  wprowadzona zostaje opłata recyclingowa dotycząca tak zwanych reklamówek. Ustawa wskazuje 3 typy tych opakowań –

Torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;

3. oksydegradowalne torby na zakupy z tworzywa sztucznego czyli torby na zakupy wykonane z tworzyw sztucznych zawierających dodatki, które katalizują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrofragmenty

Nowe obowiązki dotyczyć będą jednostek handlu detalicznego oraz hurtowni wyłącznie toreb lekkich. Stawka opłaty będzie ustalana przez ministra właściwego do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. Aktualna stawka wynosi 20 groszy od sztuki opakowania. Przedsiębiorca jest obowiązany pobrać tą opłatę oraz wpłacić ją do dnia 15 marca roku następnego na konto właściwego marszałka województwa. Wpłata ma nie wiązać się z wypełnianiem żadnych dodatkowych deklaracji lub zeznań. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą gromadzić te środki przez rok. Zgodnie z nowelizacją opłata pobrana będzie stanowiła przychód przedsiębiorcy. Do kosztów uzyskania przychodów można będzie natomiast zaliczyć opłatę wniesioną.

Należy również pamiętać, że w komunikacie z dnia 22 grudnia 2017 Ministerstwo Finansów stwierdziło, że wyżej wymieniona opłata podlega przepisom o podatku od towarów i usług (VAT). Obrót torebkami należy zatem wprowadzić do kasy fiskalnej i doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Oznacza to, że budżet państwa zarabia na świeżo wprowadzonej opłacie dwa razy karząc naliczać podatek od opłaty. Wielu ekspertów nie zgadza się z tym podejściem natomiast do czasu pierwszych decyzji, które zbadają sądy administracyjne sytuacja podatników będzie jak zwykle niejasna.

Pobieranie opłat będzie kontrolować Inspekcja Handlowa, która otrzymała narzędzie w postaci możliwości nałożenia kary od 500,00 do 20 000,00 złotych.

Autor: Piotr Kościańczuk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
02.01.2018 Marki

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00