Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US


jpk_obszary

23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej, przewidujący między innymi wprowadzenie przekazywania przez podatników dobowych wyciągów bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt przewidywał że mali, średni i duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – łącznie ok 80.000 przedsiębiorców -codziennie będą przekazywać wyciągi bankowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Z powyższego obowiązku zwolnieni zostaliby mikro przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zakładano, że w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku mającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej obowiązek przekazywania wyciągów realizowany byłby za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku nie posiadającym adresu siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek ten spadałby bezpośrednio na podatnika.

Wyciągi bankowe miały być przekazywane w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazywałyby wyciągi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej która upoważniona byłaby do przetwarzania danych (również stanowiących tajemnicę bankową).

Planowano, że projekt wejdzie w życie z dniem 1 września 2017.

Projektowane rozwiązanie stanowić miało uzupełnienie systemu JPK_VAT o JPK_WB, a w rezultacie pozwolić na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym.

Zgodnie z oceną skutków regulacji do Projektu szacowano, że tak kompleksowy system (JPK_VAT i JPK_WB)  może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

Projekt ten budził jednak wiele wątpliwości szczególnie w środowisku finansowym. W piśmie konsultacyjnym Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że o ile resort liczy na dodatkowe wpływy do budżetu dzięki nowym rozwiązaniom, o tyle koszty ich wdrożenia przerzucił na instytucje finansowe, gdyż nałożono na banki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na rzecz fiskusa, nie przewidując rekompensaty za poniesione koszty co z kolei mogłoby doprowadzić do podwyższenia cen usług oferowanych przez banki.

W rezultacie 7 września 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został dokument z 13 lipca 2017 roku z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa z wyłączeniem zapisów dotyczących codziennego przekazywania wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB).

Nie oznacza to jednak że urząd skarbowy nie otrzyma danych z rachunków bankowych. W chwili obecnej przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają mu uzyskanie takich plików na żądanie od największych przedsiębiorstw, a od 1 lipca 2018 roku również od małych, średnich oraz mikro.

Opracowała: Małgorzata Pośnik
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Z pamiętnika księgowego „Terminy płacenia podatków”

13 November 2017
Panu Marcin nie bardzo wiedział o co chodzi z terminami płacenia podatków. Do tej pory, z uwagi na nową działalność i dużo kosztów na start nie zapłacił ani grosza.

Zmiany w CIT dotyczące kosztów pośrednich w 2018 r

6 October 2017
W projekcie zmian Ustawy CIT i PIT, które to zmiany mają obowiązywać od 2018 roku, projektodawcy zmienili brzmienie przepisu, definiującego dzień poniesienia kosztu. Zakłada on,...

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa dla użytkowników wieczystych

6 October 2017
W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) [dalej zwanej „ustawą” lub...

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług począwszy od 1 lipca 2017 roku usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie są już objęte zwolnieniem z VAT.

6 October 2017

Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US

6 October 2017
23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej,...

Z pamiętnika księgowego - druga firma

6 October 2017
Pan Marcin przyszedł do Eryka z nowo poślubioną żoną. Czyżby żona miała teraz prowadzić dobrze prosperująca restaurację? Czasem tak się zdarza, doradcy są przyzwyczajeni. Okazało się że...

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

13 September 2017
1 czerwca 2017 roku weszła w życie  nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych   (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) wprowadzająca nowe przepisy...

Zmiana podatku u źródła od biletów lotniczych

11 September 2017
12 sierpnia br., weszła w życie ustawa, która rozwiązuje problem przedsiębiorców, kupujących bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa znosi obowiązek...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00