Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US


jpk_obszary

23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej, przewidujący między innymi wprowadzenie przekazywania przez podatników dobowych wyciągów bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Projekt przewidywał że mali, średni i duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – łącznie ok 80.000 przedsiębiorców -codziennie będą przekazywać wyciągi bankowe w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB). Z powyższego obowiązku zwolnieni zostaliby mikro przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Zakładano, że w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku mającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej obowiązek przekazywania wyciągów realizowany byłby za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. W przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku nie posiadającym adresu siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obowiązek ten spadałby bezpośrednio na podatnika.

Wyciągi bankowe miały być przekazywane w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni wolnych ustawowo od pracy. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazywałyby wyciągi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej która upoważniona byłaby do przetwarzania danych (również stanowiących tajemnicę bankową).

Planowano, że projekt wejdzie w życie z dniem 1 września 2017.

Projektowane rozwiązanie stanowić miało uzupełnienie systemu JPK_VAT o JPK_WB, a w rezultacie pozwolić na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym.

Zgodnie z oceną skutków regulacji do Projektu szacowano, że tak kompleksowy system (JPK_VAT i JPK_WB)  może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł.

Projekt ten budził jednak wiele wątpliwości szczególnie w środowisku finansowym. W piśmie konsultacyjnym Związek Banków Polskich zwrócił uwagę, że o ile resort liczy na dodatkowe wpływy do budżetu dzięki nowym rozwiązaniom, o tyle koszty ich wdrożenia przerzucił na instytucje finansowe, gdyż nałożono na banki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na rzecz fiskusa, nie przewidując rekompensaty za poniesione koszty co z kolei mogłoby doprowadzić do podwyższenia cen usług oferowanych przez banki.

W rezultacie 7 września 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został dokument z 13 lipca 2017 roku z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa z wyłączeniem zapisów dotyczących codziennego przekazywania wyciągów bankowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_WB).

Nie oznacza to jednak że urząd skarbowy nie otrzyma danych z rachunków bankowych. W chwili obecnej przepisy ordynacji podatkowej umożliwiają mu uzyskanie takich plików na żądanie od największych przedsiębiorstw, a od 1 lipca 2018 roku również od małych, średnich oraz mikro.

Opracowała: Małgorzata Pośnik
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Sprawdzanie informacji o kontrahencie - nowe przepisy Ordynacji

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy m.in. pozwolą na uzyskanie od organów podatkowych informacji o sytuacji podatkowej...

Torebki foliowe - 2018

2 January 2018
Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami  wprowadzona zostaje opłata recyclingowa dotycząca tak zwanych reklamówek.

Rewolucyjne zmiany w podatkach wdrożyć muszą podatnicy przy wsparciu doradców podatkowych - depesza Polskiej Agencji Prasowej

28 December 2017
Grudzień to czas, w którym zarówno podatnicy, jak i doradcy podatkowi muszą zmierzyć się z lawiną zmian przepisów, które zazwyczaj wchodzą w życie z...

Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu

11 December 2017
Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych...

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2018 rok

24 November 2017
Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie...

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00