Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji


29897490_s

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii. Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy skarbowe. Sąd stwierdził, że podatnik który został wykreślony z rejestru podatników nie powinien tracić prawa do odliczenia podatku VAT o ile tylko za okresy w których figurował jako wykreślony składał wymagane prawem informacje i deklaracje. Organ ma prawo do żądania zapłaty podatku za ten okres, ale również musi uwzględnić prawo podatnika do dokonanych odliczeń. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian z 2017 roku umożliwiających wykreślenie podatnika z ewidencji na podstawie mocno nieostrych przesłanek i bez zawiadamiania go o tym. Podatnicy stają przed poważnym problemem. Z jednej strony ustawa nakazuje im bycie podatnikami VAT ze względu na obroty lub rodzaj działalności, z drugiej strony Organ podatkowy odmawia rejestracji lub wykreśla ich z rejestru.

Obowiązek stosowania prawa unijnego przez wszystkie organy państw członkowskich w zgodzie z jego wykładnią przyjętą przez TS wynika z uregulowanej w art. 4 ust 3 TUE zasady współpracy. Ponadto same przepisy Ordynacji Podatkowej wskazują wydanie takiego orzeczenia jako przesłankę wznowienia postepowania podatkowego. Nie ma więc wątpliwości, że organy powinny te orzeczenia uwzględniać. Powinien, ale tego często nie robi. Niemniej jednak orzeczenie TS otwiera przed podatnikami możliwość uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Podatnik traci przy tym czas, nerwy i pieniądze, ale jeżeli inaczej się nie da…

Równie palącym zagadnieniem jest odmawianie przez Organy prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru z jakichkolwiek względów. Takie zachowanie organu nie jest zgodne nawet z krajową ustawą, która mówi wprost, że zakaz odliczenia dotyczy faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, a nie wykreślony z ewidencji. Urzędy powinny badać przesłanki faktycznego istnienia i prowadzenia działalności, a nie urzędowych wpisów.

Autor: Piotr Kościańczuk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00