Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji


29897490_s

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii. Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy skarbowe. Sąd stwierdził, że podatnik który został wykreślony z rejestru podatników nie powinien tracić prawa do odliczenia podatku VAT o ile tylko za okresy w których figurował jako wykreślony składał wymagane prawem informacje i deklaracje. Organ ma prawo do żądania zapłaty podatku za ten okres, ale również musi uwzględnić prawo podatnika do dokonanych odliczeń. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian z 2017 roku umożliwiających wykreślenie podatnika z ewidencji na podstawie mocno nieostrych przesłanek i bez zawiadamiania go o tym. Podatnicy stają przed poważnym problemem. Z jednej strony ustawa nakazuje im bycie podatnikami VAT ze względu na obroty lub rodzaj działalności, z drugiej strony Organ podatkowy odmawia rejestracji lub wykreśla ich z rejestru.

Obowiązek stosowania prawa unijnego przez wszystkie organy państw członkowskich w zgodzie z jego wykładnią przyjętą przez TS wynika z uregulowanej w art. 4 ust 3 TUE zasady współpracy. Ponadto same przepisy Ordynacji Podatkowej wskazują wydanie takiego orzeczenia jako przesłankę wznowienia postepowania podatkowego. Nie ma więc wątpliwości, że organy powinny te orzeczenia uwzględniać. Powinien, ale tego często nie robi. Niemniej jednak orzeczenie TS otwiera przed podatnikami możliwość uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Podatnik traci przy tym czas, nerwy i pieniądze, ale jeżeli inaczej się nie da…

Równie palącym zagadnieniem jest odmawianie przez Organy prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru z jakichkolwiek względów. Takie zachowanie organu nie jest zgodne nawet z krajową ustawą, która mówi wprost, że zakaz odliczenia dotyczy faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, a nie wykreślony z ewidencji. Urzędy powinny badać przesłanki faktycznego istnienia i prowadzenia działalności, a nie urzędowych wpisów.

Autor: Piotr Kościańczuk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00