Odwrotne obciążenie u podwykonawców robót budowlanych


biuro_ksiegowe_warszawa

W ustawie z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona między innymi zmiana dotycząca stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia w usługach budowlanych i budowlano-montażowych.

Założenia powyższego mechanizmu są proste - zakłada on, że podatek należny od wykonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT zostanie rozliczony przez nabywcę takich usług. Nabywca jest do tego zobowiązany. Powyższą procedurę rozliczenia podatku VAT można zastosować przy spełnieniu kilku warunków:

Wykaz usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem jest listą zamkniętą i został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi są identyfikowane poprzez PKWiU w działach 41, 42 i 43. W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania danej usługi do powyższego mechanizmu pomocne mogą być informacje statystyczne udzielane przez Główny Urząd Statystyczny.

Ważne jest również zdefiniowanie pojęcia podwykonawcy. Zgodnie z powszechnym znaczeniem wynikającym z wykładni językowej podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Jednak zdaniem Ministra Finansów podwykonawcą jest również dalszy podwykonawca działający na zlecenie podwykonawcy. Przy takim założeniu w ramach jednego projektu budowlanego mechanizmem odwróconego obciążenia może być objęta cała grupa podwykonawców zaangażowanych przy danej budowie. Z kolei w przypadku świadczenia usług dla nabywcy który jest ostatecznym inwestorem (nie sprzedaje ani nie wykonuje żadnych prac budowlanych dla kolejnego podatnika, np. deweloper budowlany) usługi te podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

W przypadku złego zakwalifikowania usługi i wystawienia błędnej faktury z pominięciem odwrotnego obciążenia u nabywcy powstaje problem w możliwości odliczenia VAT z takiej faktury. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT otrzymanie nieprawidłowej faktury z naliczonym podatkiem VAT według zasad ogólnych nie zwalnia nabywcy z obowiązku rozliczenia podatku należnego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. W tym momencie powstaje kwestia jaką kwotę przyjąć jako podstawę opodatkowania - kwotę netto czy brutto z dokumentu. W orzecznictwie pojawił się pogląd iż powinna być to wartość którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, czyli kwota brutto.

Mechanizm odwrotnego obciążenia został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatku VAT. Jednak dla firm działających jako podwykonawcy może on spowodować istotne problemy podatkowe

Marki, 23.06.2017
Monika Kamińska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00