Odwrotne obciążenie u podwykonawców robót budowlanych


biuro_ksiegowe_warszawa

W ustawie z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona między innymi zmiana dotycząca stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia w usługach budowlanych i budowlano-montażowych.

Założenia powyższego mechanizmu są proste - zakłada on, że podatek należny od wykonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT zostanie rozliczony przez nabywcę takich usług. Nabywca jest do tego zobowiązany. Powyższą procedurę rozliczenia podatku VAT można zastosować przy spełnieniu kilku warunków:

Wykaz usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem jest listą zamkniętą i został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi są identyfikowane poprzez PKWiU w działach 41, 42 i 43. W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania danej usługi do powyższego mechanizmu pomocne mogą być informacje statystyczne udzielane przez Główny Urząd Statystyczny.

Ważne jest również zdefiniowanie pojęcia podwykonawcy. Zgodnie z powszechnym znaczeniem wynikającym z wykładni językowej podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Jednak zdaniem Ministra Finansów podwykonawcą jest również dalszy podwykonawca działający na zlecenie podwykonawcy. Przy takim założeniu w ramach jednego projektu budowlanego mechanizmem odwróconego obciążenia może być objęta cała grupa podwykonawców zaangażowanych przy danej budowie. Z kolei w przypadku świadczenia usług dla nabywcy który jest ostatecznym inwestorem (nie sprzedaje ani nie wykonuje żadnych prac budowlanych dla kolejnego podatnika, np. deweloper budowlany) usługi te podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

W przypadku złego zakwalifikowania usługi i wystawienia błędnej faktury z pominięciem odwrotnego obciążenia u nabywcy powstaje problem w możliwości odliczenia VAT z takiej faktury. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT otrzymanie nieprawidłowej faktury z naliczonym podatkiem VAT według zasad ogólnych nie zwalnia nabywcy z obowiązku rozliczenia podatku należnego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. W tym momencie powstaje kwestia jaką kwotę przyjąć jako podstawę opodatkowania - kwotę netto czy brutto z dokumentu. W orzecznictwie pojawił się pogląd iż powinna być to wartość którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, czyli kwota brutto.

Mechanizm odwrotnego obciążenia został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatku VAT. Jednak dla firm działających jako podwykonawcy może on spowodować istotne problemy podatkowe

Marki, 23.06.2017
Monika Kamińska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Nowa wyższa stawka podatku ryczałtowego od najmu prywatnego

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5%, ale tylko do limitu przychodów 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka...

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00