Obniżenie stawek amortyzacyjnych w świetle przepisów podatkowych


22

W przypadku nabycia środka trwałego należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych. Stawka amortyzacyjna odzwierciedla zużycie środka trwałego i jest wyrażona procentowo. Po jej przemnożeniu przez wartość początkową środka trwałego ustalamy jaka część tej wartości zostanie zaliczona w koszty w danym roku podatkowym. Wysokość stawek została określona w przepisach podatkowych (zarówno PIT jak i CIT) w załącznikach do obu ustaw

W świetle przepisów podatkowych podatnik ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej, pod warunkiem stosowania liniowej metody amortyzacji. Podwyższenia stawek amortyzacyjnych można dokonać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być praca środka trwałego w pogorszonych warunkach lub fakt, że był on nabyty jako środek już używany. Obniżenie stawek zależy wyłącznie od decyzji podatnika. O możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych informuje art. 22i ust. 5 ustawy o PDOF oraz art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP. Ustawy o podatku dochodowym nie określają maksymalnego okresu amortyzacji. Wskazany jest jedynie moment w którym podatnik może obniżyć stawkę czyli - w miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo w pierwszym miesiącu każdego następnego roku podatkowego. Zmiana stawki może nastąpić dowolną ilość razy – po jej obniżeniu w następnych latach podatnik ma prawo do kolejnych zmian (podwyższenia do maksymalnej wysokości lub obniżenia).

Inaczej została uregulowana kwestia zmiany stawek amortyzacyjnych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. Ustawy przewidują jedynie minimalne okresy amortyzacji (odpowiednio: art. 16m ustawy o PDOP oraz art. 22m ustawy o PDOF). Wyjątkiem jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – ustawodawca wprost określił okres użytkowania i wynosi on 40 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych ograniczona jest również możliwość zmiany raz wybranej stawki amortyzacyjnej. Zgodnie z art. 16m ust. 3 ustawy o PDOP oraz art. 22m ust. 3 ustawy o PDOF stawka amortyzacji musi być ustalona na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wyklucza to możliwość dokonania zmian w następnych latach podatkowych.

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00