Obniżenie stawek amortyzacyjnych w świetle przepisów podatkowych


22

W przypadku nabycia środka trwałego należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych. Stawka amortyzacyjna odzwierciedla zużycie środka trwałego i jest wyrażona procentowo. Po jej przemnożeniu przez wartość początkową środka trwałego ustalamy jaka część tej wartości zostanie zaliczona w koszty w danym roku podatkowym. Wysokość stawek została określona w przepisach podatkowych (zarówno PIT jak i CIT) w załącznikach do obu ustaw

W świetle przepisów podatkowych podatnik ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej, pod warunkiem stosowania liniowej metody amortyzacji. Podwyższenia stawek amortyzacyjnych można dokonać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być praca środka trwałego w pogorszonych warunkach lub fakt, że był on nabyty jako środek już używany. Obniżenie stawek zależy wyłącznie od decyzji podatnika. O możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych informuje art. 22i ust. 5 ustawy o PDOF oraz art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP. Ustawy o podatku dochodowym nie określają maksymalnego okresu amortyzacji. Wskazany jest jedynie moment w którym podatnik może obniżyć stawkę czyli - w miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo w pierwszym miesiącu każdego następnego roku podatkowego. Zmiana stawki może nastąpić dowolną ilość razy – po jej obniżeniu w następnych latach podatnik ma prawo do kolejnych zmian (podwyższenia do maksymalnej wysokości lub obniżenia).

Inaczej została uregulowana kwestia zmiany stawek amortyzacyjnych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. Ustawy przewidują jedynie minimalne okresy amortyzacji (odpowiednio: art. 16m ustawy o PDOP oraz art. 22m ustawy o PDOF). Wyjątkiem jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – ustawodawca wprost określił okres użytkowania i wynosi on 40 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych ograniczona jest również możliwość zmiany raz wybranej stawki amortyzacyjnej. Zgodnie z art. 16m ust. 3 ustawy o PDOP oraz art. 22m ust. 3 ustawy o PDOF stawka amortyzacji musi być ustalona na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wyklucza to możliwość dokonania zmian w następnych latach podatkowych.

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Nowa wyższa stawka podatku ryczałtowego od najmu prywatnego

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5%, ale tylko do limitu przychodów 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka...

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00