Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych


biuro_ksiegowe_warszawa

Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia usług budowlanych (tzw. reverse charge). Pomimo, że mechanizm odwróconego obciążenia w budownictwie funkcjonuje już od stycznia 2017r, to nadal budzi wiele wątpliwości. Dokument został przygotowany na podstawie najczęściej zadawanych przez Podatników pytań z zakresu ww. podatku. Zdecydowano się na zapisanie ośmiu pytań i tylu samo szczegółowych, popartych wyjaśnieniami oraz ustawami odpowiedzi.

            Pierwsza część objaśnień dotyczy sytuacji, w której Inwestor jest również Głównym Wykonawcą. Wbrew pozorom w branży budowlanej takie przypadki pojawiają się bardzo często. Jak się okazuje, problemem może być ustalenie, w jaki sposób powinien zostać rozliczony VAT, jeżeli podmiot spełniający te dwie role zleci innemu podmiotowi (Podwykonawcy) wykonanie na jego rzecz pewnych usług. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa, w takiej sytuacji nie ma możliwości zastosowania reguły „reverse charge”, faktura musi natomiast zawierać podatek VAT zgodny z ogólnymi zasadami. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z ustawą, zlecenie wykonywane na rzecz Inwestora jest pierwszym tzw. podzleceniem. Każde następne podzlecenie, jeżeli zostanie wystawione przez Podwykonawcę innemu podmiotowi, może już zostać rozliczone w formie odwróconego obciążenia. Zwrócono również uwagę na fakt, iż Ustawodawca nie stosuje podziału usług budowlanych ze względu na czas ich wykonywania. Niezależnie od tego, czy są świadczone w trakcie inwestycji, czy w okresie gwarancyjnym, zasady dotyczące „reverse charge” mają takie samo zastosowanie. Podobnie wygląda to w przypadku, gdy Podwykonawcą jest Uczestnik Konsorcjum, które pełni rolę Głównego Wykonawcy. Wówczas jest on traktowany jako Podwykonawca mający prawo do stosowania zasady odwrotnego obciążenia, zaś Lider tego Konsorcjum rozlicza się na zasadach ogólnych. Wszystkie te rozwiązania mają zastosowanie wówczas, gdy całość zaangażowanych w proces podmiotów, to czynni podatnicy VAT.[1]

            Jak się okazuje, kolejnym budzącym wątpliwości aspektem jest to, w jaki sposób należy rozliczyć podatek od towarów i usług, jeżeli w proces zaangażowane są współpracujące ze sobą spółki. Z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów możemy dowiedzieć się, że jako Podwykonawcę traktujemy każdą kolejną spółkę, która działa na zlecenie spółki będącej Generalnym Wykonawcą (przy założeniu, że Generalny Wykonawca nie jest również Inwestorem). Analogicznie więc, podzlecenie dawane przez Generalnego Wykonawcę współpracującej z nim spółce jest opodatkowane na zasadach „reverse charge”. Dalej dowiadujemy się, że w myśl zasad podatkowych, podmiot refakturujący usługi jest traktowany w taki sposób, jakby wykonał je samodzielnie. Oznacza to, że rozliczenie VAT-u odbywa się na zasadach opisanych powyżej. Dodatkowo według interpretacji Ministerstwa, członek Spółdzielni pełniącej rolę Głównego Wykonawcy, może być traktowany jako Podwykonawca, a co za tym idzie jest tym „trzecim” w procesie podatkowym. Innymi słowy, obowiązek rozliczenia VAT-u na zasadach ogólnych ciąży na Spółdzielni, która rozlicza się z Inwestorem. Dalej wszystkie te przypadki mają zastosowanie pod warunkiem, że ogół podmiotów biorących udział w rozliczeniach, to czynni podatnicy VAT.[2]

            Częstą sytuacją w branży budowlanej jest zawieranie tzw. umowy trójstronnej pomiędzy Inwestorem, Głównym Wykonawcą i Podwykonawcą. Ogólnie mówiąc: finalnie prowadzi ona do rozliczenia kosztów usług bezpośrednio pomiędzy pierwszym, a trzecim podmiotem spośród podpisujących umowę. Zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie dotyczącej odwróconego obciążenia w takiej sytuacji podatek VAT rozlicza się na zasadach ogólnych. Inaczej jest, gdy podmiot traktowany w myśl ustawy jako Podwykonawca, wykonuje usługi klasyfikowane do PKWiU. Jako przykład w objaśnieniach użyto sytuacji, w której zostaje wynajęta koparka wraz z operatorem. W tym przypadku podmioty rozliczają się na zasadach „reverse charge”, ponieważ usługi nie są wykonywane na rzecz firmy inwestującej.[3]

            Biorąc pod uwagę doświadczenia osób działających w branży podatkowej i mających na co dzień do czynienia z rozliczeniem kosztów usług budowlanych, można stwierdzić, że dzięki tym objaśnieniom zostały rozwiane następne kontrowersje, które powstały wokół zasady odwróconego obciążenia. Ciężko jednak powiedzieć, czy w przyszłości nie pojawią się kolejne problemy. Dowiemy się tego w trakcie dalszego stosowania ustawy oraz czytając kolejne, ewentualne objaśnienia wydawane przez Ministerstwo Finansów.

Opracowala: Ewa Wiśniewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

[1] Opis przygotowany na podstawie 1, 2 oraz 3 punktu Objaśnień Podatkowych z 3 lipca 2017r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
[2] Opis przygotowany na podstawie 4, 5 oraz 6 punktu Objaśnień Podatkowych z 3 lipca 2017r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
[3] Opis przygotowany na podstawie 7 oraz 8 punktu Objaśnień Podatkowych z 3 lipca 2017r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Z pamiętnika księgowego „Terminy płacenia podatków”

13 November 2017
Panu Marcin nie bardzo wiedział o co chodzi z terminami płacenia podatków. Do tej pory, z uwagi na nową działalność i dużo kosztów na start nie zapłacił ani grosza.

Zmiany w CIT dotyczące kosztów pośrednich w 2018 r

6 October 2017
W projekcie zmian Ustawy CIT i PIT, które to zmiany mają obowiązywać od 2018 roku, projektodawcy zmienili brzmienie przepisu, definiującego dzień poniesienia kosztu. Zakłada on,...

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami - nowe prawa dla użytkowników wieczystych

6 October 2017
W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509) [dalej zwanej „ustawą” lub...

Zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług począwszy od 1 lipca 2017 roku usługi pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie są już objęte zwolnieniem z VAT.

6 October 2017

Propozycja zmian JPK - wyciągi bankowe do wysłania bez wezwania US

6 October 2017
23 maja 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt Ministerstwa Finansów z dnia 18 maja 2017 roku o zmianie ustawy Ordynacji Podatkowej,...

Z pamiętnika księgowego - druga firma

6 October 2017
Pan Marcin przyszedł do Eryka z nowo poślubioną żoną. Czyżby żona miała teraz prowadzić dobrze prosperująca restaurację? Czasem tak się zdarza, doradcy są przyzwyczajeni. Okazało się że...

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

13 September 2017
1 czerwca 2017 roku weszła w życie  nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych   (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) wprowadzająca nowe przepisy...

Zmiana podatku u źródła od biletów lotniczych

11 September 2017
12 sierpnia br., weszła w życie ustawa, która rozwiązuje problem przedsiębiorców, kupujących bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa znosi obowiązek...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00