Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych


biuro_ksiegowe_warszawa

Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia usług budowlanych (tzw. reverse charge). Pomimo, że mechanizm odwróconego obciążenia w budownictwie funkcjonuje już od stycznia 2017r, to nadal budzi wiele wątpliwości. Dokument został przygotowany na podstawie najczęściej zadawanych przez Podatników pytań z zakresu ww. podatku. Zdecydowano się na zapisanie ośmiu pytań i tylu samo szczegółowych, popartych wyjaśnieniami oraz ustawami odpowiedzi.

            Pierwsza część objaśnień dotyczy sytuacji, w której Inwestor jest również Głównym Wykonawcą. Wbrew pozorom w branży budowlanej takie przypadki pojawiają się bardzo często. Jak się okazuje, problemem może być ustalenie, w jaki sposób powinien zostać rozliczony VAT, jeżeli podmiot spełniający te dwie role zleci innemu podmiotowi (Podwykonawcy) wykonanie na jego rzecz pewnych usług. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa, w takiej sytuacji nie ma możliwości zastosowania reguły „reverse charge”, faktura musi natomiast zawierać podatek VAT zgodny z ogólnymi zasadami. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z ustawą, zlecenie wykonywane na rzecz Inwestora jest pierwszym tzw. podzleceniem. Każde następne podzlecenie, jeżeli zostanie wystawione przez Podwykonawcę innemu podmiotowi, może już zostać rozliczone w formie odwróconego obciążenia. Zwrócono również uwagę na fakt, iż Ustawodawca nie stosuje podziału usług budowlanych ze względu na czas ich wykonywania. Niezależnie od tego, czy są świadczone w trakcie inwestycji, czy w okresie gwarancyjnym, zasady dotyczące „reverse charge” mają takie samo zastosowanie. Podobnie wygląda to w przypadku, gdy Podwykonawcą jest Uczestnik Konsorcjum, które pełni rolę Głównego Wykonawcy. Wówczas jest on traktowany jako Podwykonawca mający prawo do stosowania zasady odwrotnego obciążenia, zaś Lider tego Konsorcjum rozlicza się na zasadach ogólnych. Wszystkie te rozwiązania mają zastosowanie wówczas, gdy całość zaangażowanych w proces podmiotów, to czynni podatnicy VAT.[1]

            Jak się okazuje, kolejnym budzącym wątpliwości aspektem jest to, w jaki sposób należy rozliczyć podatek od towarów i usług, jeżeli w proces zaangażowane są współpracujące ze sobą spółki. Z wyjaśnienia Ministerstwa Finansów możemy dowiedzieć się, że jako Podwykonawcę traktujemy każdą kolejną spółkę, która działa na zlecenie spółki będącej Generalnym Wykonawcą (przy założeniu, że Generalny Wykonawca nie jest również Inwestorem). Analogicznie więc, podzlecenie dawane przez Generalnego Wykonawcę współpracującej z nim spółce jest opodatkowane na zasadach „reverse charge”. Dalej dowiadujemy się, że w myśl zasad podatkowych, podmiot refakturujący usługi jest traktowany w taki sposób, jakby wykonał je samodzielnie. Oznacza to, że rozliczenie VAT-u odbywa się na zasadach opisanych powyżej. Dodatkowo według interpretacji Ministerstwa, członek Spółdzielni pełniącej rolę Głównego Wykonawcy, może być traktowany jako Podwykonawca, a co za tym idzie jest tym „trzecim” w procesie podatkowym. Innymi słowy, obowiązek rozliczenia VAT-u na zasadach ogólnych ciąży na Spółdzielni, która rozlicza się z Inwestorem. Dalej wszystkie te przypadki mają zastosowanie pod warunkiem, że ogół podmiotów biorących udział w rozliczeniach, to czynni podatnicy VAT.[2]

            Częstą sytuacją w branży budowlanej jest zawieranie tzw. umowy trójstronnej pomiędzy Inwestorem, Głównym Wykonawcą i Podwykonawcą. Ogólnie mówiąc: finalnie prowadzi ona do rozliczenia kosztów usług bezpośrednio pomiędzy pierwszym, a trzecim podmiotem spośród podpisujących umowę. Zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie dotyczącej odwróconego obciążenia w takiej sytuacji podatek VAT rozlicza się na zasadach ogólnych. Inaczej jest, gdy podmiot traktowany w myśl ustawy jako Podwykonawca, wykonuje usługi klasyfikowane do PKWiU. Jako przykład w objaśnieniach użyto sytuacji, w której zostaje wynajęta koparka wraz z operatorem. W tym przypadku podmioty rozliczają się na zasadach „reverse charge”, ponieważ usługi nie są wykonywane na rzecz firmy inwestującej.[3]

            Biorąc pod uwagę doświadczenia osób działających w branży podatkowej i mających na co dzień do czynienia z rozliczeniem kosztów usług budowlanych, można stwierdzić, że dzięki tym objaśnieniom zostały rozwiane następne kontrowersje, które powstały wokół zasady odwróconego obciążenia. Ciężko jednak powiedzieć, czy w przyszłości nie pojawią się kolejne problemy. Dowiemy się tego w trakcie dalszego stosowania ustawy oraz czytając kolejne, ewentualne objaśnienia wydawane przez Ministerstwo Finansów.

Opracowala: Ewa Wiśniewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

[1] Opis przygotowany na podstawie 1, 2 oraz 3 punktu Objaśnień Podatkowych z 3 lipca 2017r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
[2] Opis przygotowany na podstawie 4, 5 oraz 6 punktu Objaśnień Podatkowych z 3 lipca 2017r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
[3] Opis przygotowany na podstawie 7 oraz 8 punktu Objaśnień Podatkowych z 3 lipca 2017r. opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00