Klauzula obejścia prawa, a interpretacje indywidualne


doradztwo_podatkowe_warszawa

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r wprowadziła do porządku prawnego klauzulę o unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). Unikaniem opodatkowania jest podejmowanie takich czynności, pomimo zgodności z obowiązującym prawem, które cechuje  sztuczność i nieprzystawanie do ekonomicznych realiów, w jakich działa podatnik. Czynność taka powinna być też dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.
Korzyścią podatkową jest: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Ustawa określa także jej próg kwotowy tj. 100.000 zł, którego przekroczenie spowoduje możliwość użycia przez organ podatkowy tego przepisu.

 W świetle Ustawy, w przypadku zastosowania klauzuli w sytuacji tzw. unikania opodatkowania, organy podatkowe będą miały prawo ocenić skutki podatkowe danej czynności w taki sposób, żeby korzyść podatkowa została zniwelowana.

Ustawa przewiduje także możliwość zweryfikowania przez podatnika poprzez tzw. opinię zabezpieczającą wydawaną przez Ministra Finansów, czy podejmowane przez niego działania odpowiadają obowiązującym przepisom prawa podatkowego (termin na wydanie opinii - 6 miesięcy, opłata za wniosek – 20.000 PLN)

Zmiany w Ordynacji Podatkowej wprowadzają jednocześnie istotne ograniczenia ochrony prawnej wynikającej z tak zwanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dotychczas indywidualne interpretacje przepisów podatkowych miały za zadanie spełniać funkcje informacyjne i gwarancyjne. Podatnik stosując się do uzyskanych w takim trybie wyjaśnień, uzyskuje ochronę prawną i zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami ich zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia czy uchylenia przez sąd administracyjny. Ochrona ta pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, odsetek za zwłokę czy zapłaty podatku (gdy skutki podatkowe zdarzenia gospodarczego zawartego w interpretacji mają miejsce po jej doręczeniu - art. 14m Ordynacji podatkowej).  W aktualnym stanie prawnym Ochrona ta jednak jest jednak wyłączona w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Organ interpretacyjny może odmówić wydania interpretacji w sytuacji gdy uzna arbitralnie, że przedmiotem interpretacji jest stan faktyczny zmierzający do obejścia prawa podatkowego.

Jeśli takie interpretacje zostaną uznane za efekt agresywnej optymalizacji już wydane interpretacje również nie będą chronić podatników.

Brak ochrony dotyczy podatników, którzy posiadają interpretacje indywidualne wydane również przed wejściem w życie zmian. Wyłączenie ochrony podatnika, dotyczyć będzie tylko sytuacji, w której korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej, zostanie uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Zasady rozliczania importu w przypadku odprawy w innym kraju UE

5 March 2018
Import towarów czy WNT

Praca w handlu w niedzielę i święta

15 February 2018
Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Rozliczanie pracy twórczej od 1 stycznia 2018 r.

9 February 2018
Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów uzyskania przychodu przez podatników wykonujących prace twórcze.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

8 February 2018
Od początku 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas...

Wyższy limit amortyzacji jednorazowej od 01.01.2018

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się limit tzw. jednorazowej amortyzacji.

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

8 February 2018
Od 1 lipca 2018 organ podatkowy może żądać od średnich, małych i mikro przedsiębiorców przekazania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą...

Obowiązki przedsiębiorcy budowlanego, podatnika VAT w przypadku wykonywania robót w innym kraju

8 February 2018
W myśl art. 28 e ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „u.p.t.u”), miejscem świadczenia usług w przypadku prac budowlanych oraz innych prac związanych z...

Nowa wyższa stawka podatku ryczałtowego od najmu prywatnego

8 February 2018
Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5%, ale tylko do limitu przychodów 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00