Klauzula obejścia prawa, a interpretacje indywidualne


doradztwo_podatkowe_warszawa

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r wprowadziła do porządku prawnego klauzulę o unikaniu opodatkowania.

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). Unikaniem opodatkowania jest podejmowanie takich czynności, pomimo zgodności z obowiązującym prawem, które cechuje  sztuczność i nieprzystawanie do ekonomicznych realiów, w jakich działa podatnik. Czynność taka powinna być też dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.
Korzyścią podatkową jest: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Ustawa określa także jej próg kwotowy tj. 100.000 zł, którego przekroczenie spowoduje możliwość użycia przez organ podatkowy tego przepisu.

 W świetle Ustawy, w przypadku zastosowania klauzuli w sytuacji tzw. unikania opodatkowania, organy podatkowe będą miały prawo ocenić skutki podatkowe danej czynności w taki sposób, żeby korzyść podatkowa została zniwelowana.

Ustawa przewiduje także możliwość zweryfikowania przez podatnika poprzez tzw. opinię zabezpieczającą wydawaną przez Ministra Finansów, czy podejmowane przez niego działania odpowiadają obowiązującym przepisom prawa podatkowego (termin na wydanie opinii - 6 miesięcy, opłata za wniosek – 20.000 PLN)

Zmiany w Ordynacji Podatkowej wprowadzają jednocześnie istotne ograniczenia ochrony prawnej wynikającej z tak zwanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Dotychczas indywidualne interpretacje przepisów podatkowych miały za zadanie spełniać funkcje informacyjne i gwarancyjne. Podatnik stosując się do uzyskanych w takim trybie wyjaśnień, uzyskuje ochronę prawną i zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami ich zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia czy uchylenia przez sąd administracyjny. Ochrona ta pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej, odsetek za zwłokę czy zapłaty podatku (gdy skutki podatkowe zdarzenia gospodarczego zawartego w interpretacji mają miejsce po jej doręczeniu - art. 14m Ordynacji podatkowej).  W aktualnym stanie prawnym Ochrona ta jednak jest jednak wyłączona w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Organ interpretacyjny może odmówić wydania interpretacji w sytuacji gdy uzna arbitralnie, że przedmiotem interpretacji jest stan faktyczny zmierzający do obejścia prawa podatkowego.

Jeśli takie interpretacje zostaną uznane za efekt agresywnej optymalizacji już wydane interpretacje również nie będą chronić podatników.

Brak ochrony dotyczy podatników, którzy posiadają interpretacje indywidualne wydane również przed wejściem w życie zmian. Wyłączenie ochrony podatnika, dotyczyć będzie tylko sytuacji, w której korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wydanej interpretacji indywidualnej, zostanie uzyskana od 1 stycznia 2017 r.

 

Opracowała: Urszula Jastrzębska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00