Instrukcja zakładania konta na Portalu Podatkowym


epuap

Czym jest i co można załatwić przez Portal podatkowy?

Portal Podatkowy to system informatyczny administracji podatkowej dostępny na stronie www.finanse.mf.gov.pl . Od momentu uruchomienia Portalu tj. 18 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Finansów systematycznie wzbogaca Portal o nowe usługi. Obecnie dzielą się one na dwie grupy:

  1. Usługi dostępne dla wszystkich użytkowników bez konieczności posiadania konta:
  1. Usługi dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na Portalu Podatkowym np:

Posiadając konto na Portalu podatkowym można również:

 

Co trzeba zrobić, aby założyć konto na Portalu Podatkowym?

Założenie konta na portalu podatkowym wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź Profilu zaufanego na Platformie ePUAP (patrz artykuł Instrukcja zakładania konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)

Wskazówki postępowania dla posiadaczy profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego:

  1. Pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl - znajduje się strona ministerstwa finansów.
  2. W lewym dolnym rogu strony znajduje się przycisk Rejestracja
  3. Po zapoznaniu się z warunkami korzystania z portalu podatkowego i zaakceptowaniu regulaminu Portalu, można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących profilu użytkownika
  4. Dalej następuje rejestracja z uwierzytelnieniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź rejestracja za pośrednictwem konta na ePUAP

W powyższej instrukcji przyjmiemy, że posiadają Państwo konto na ePUAP.

  1. Po wybraniu opcji rejestracja z uwierzytelnieniem ePUAP wpisujemy login lub adres e-mail oraz hasło do profilu zaufanego.
  2. Na stronie ministerstwa finansów tworzymy identyfikator użytkownika i hasło
  3. Hasło do konta na Portalu podatkowym powinno składać się z co najmniej 8 znaków w tym 1 wielkiej litery, 1 cyfry oraz jednego znaku specjalnego np.(@,?, /). Na stronie ministerstwa finansów zalecana jest wymiana hasła co 30 dni.
  4. Po wprowadzeniu wszystkich danych na podany adres email zostanie wysłany link aktywujący konto. Klikniecie w link kończy rejestrację.

Kto może założyć konto na Portalu Podatkowym?

Konto na Portalu Podatkowym mogą posiadać zarówno podatnicy indywidualni jak i firmy. Uzyskanie dostępu do konta firmy i dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu np. złożenie deklaracji podatkowych wymaga złożenia w formie pisemnej wniosku o udostępnienie konta firmy. Wniosek należy wnieść do dowolnego organu administracji podatkowej np. urzędu skarbowego, przez osobę umocowaną do działania w imieniu firmy.

Stan prawny na: 23.05.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00