Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu


paragon

Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych paragonami i innymi dowodami nie będącymi fakturami VAT.

Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów.

Podmioty prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów stosują się do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do §12 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia podstawą zapisów w KPiR są faktury VAT oraz  inne dowody wymienione w §13 i §14, pod warunkiem, że zawierają między innymi wskazanie stron transakcji. Oznacza to, że co do zasady paragon nie może być uznany za podstawie wpisu do księgi.

Wyjątek stanowią:

§14 pozwala dodatkowo na dokumentowania wydatku dowodem wewnętrznym pod warunkiem zamieszczenia na nim daty i podpisu osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. Dowód ten musi też zawierać nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych. Katalog dowodów wewnętrznych jest jednak zamknięty.
Dotyczy wyłącznie:

Paragon (poza tym wystawionym za granicą) może więc tak naprawdę stanowić w wyżej wymienionych przypadkach wyłącznie podstawę do wystawienia dowodu wewnętrznego.

Należy dodać, że powyżej wymienione ułatwienia nie dotyczą zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W przypadku podatników prowadzących księgi handlowe o podstawie zapisów w księgach decydować będzie Ustawa o Rachunkowości:

Art.21 ust. Ia UoR pozwala na niezamieszczanie na dowodach niektórych elementów:

Odrębnymi przepisami wspomnianymi w art. 21 ust Ia UoR może być też Ustawa o VAT, która dopuszcza w niektórych przypadkach użycie dowodów nie zawierających danych nabywcy.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Ustawa  o VAT zezwala co do zasady na odliczanie podatku wyłącznie z dokumentów nazywanych fakturami VAT.

Niemniej również i tutaj dopuszczalne jest wąski zestaw wyjątków do których należą:

 


Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Sławomir Karwowski

 

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim

8 January 2018
W związku z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wprowadzony został obowiązek wpisania się do rejestru pośredników kredytowych KNF

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu dla twórców

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów .

Zmiana terminu wejścia w życie split payment

3 January 2018
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług...

Sprawdzanie informacji o kontrahencie - nowe przepisy Ordynacji

3 January 2018
Z dniem 1 stycznia 2018 wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej. Nowe przepisy m.in. pozwolą na uzyskanie od organów podatkowych informacji o sytuacji podatkowej...

Torebki foliowe - 2018

2 January 2018
Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce opakowaniami  wprowadzona zostaje opłata recyclingowa dotycząca tak zwanych reklamówek.

Rewolucyjne zmiany w podatkach wdrożyć muszą podatnicy przy wsparciu doradców podatkowych - depesza Polskiej Agencji Prasowej

28 December 2017
Grudzień to czas, w którym zarówno podatnicy, jak i doradcy podatkowi muszą zmierzyć się z lawiną zmian przepisów, które zazwyczaj wchodzą w życie z...

Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu

11 December 2017
Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych...

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2018 rok

24 November 2017
Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie...

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące usług budowlanych

13 November 2017
Ministerstwo Finansów dnia 3 lipca 2017r. opublikowało ostatnie objaśnienia podatkowe, które odnosiły się do odwróconego obciążenia VAT-em transakcji świadczenia...

Czy voucher to dobry pomysł na prezent? - aspekty podatkowe

13 November 2017
Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu przedsiębiorców i pracodawców chętnie podejmuje się akcji dodatkowego uznania dla...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
9:00-17:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00