Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu


paragon

Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych paragonami i innymi dowodami nie będącymi fakturami VAT.

Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów.

Podmioty prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów stosują się do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do §12 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia podstawą zapisów w KPiR są faktury VAT oraz  inne dowody wymienione w §13 i §14, pod warunkiem, że zawierają między innymi wskazanie stron transakcji. Oznacza to, że co do zasady paragon nie może być uznany za podstawie wpisu do księgi.

Wyjątek stanowią:

§14 pozwala dodatkowo na dokumentowania wydatku dowodem wewnętrznym pod warunkiem zamieszczenia na nim daty i podpisu osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. Dowód ten musi też zawierać nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych. Katalog dowodów wewnętrznych jest jednak zamknięty.
Dotyczy wyłącznie:

Paragon (poza tym wystawionym za granicą) może więc tak naprawdę stanowić w wyżej wymienionych przypadkach wyłącznie podstawę do wystawienia dowodu wewnętrznego.

Należy dodać, że powyżej wymienione ułatwienia nie dotyczą zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W przypadku podatników prowadzących księgi handlowe o podstawie zapisów w księgach decydować będzie Ustawa o Rachunkowości:

Art.21 ust. Ia UoR pozwala na niezamieszczanie na dowodach niektórych elementów:

Odrębnymi przepisami wspomnianymi w art. 21 ust Ia UoR może być też Ustawa o VAT, która dopuszcza w niektórych przypadkach użycie dowodów nie zawierających danych nabywcy.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Ustawa  o VAT zezwala co do zasady na odliczanie podatku wyłącznie z dokumentów nazywanych fakturami VAT.

Niemniej również i tutaj dopuszczalne jest wąski zestaw wyjątków do których należą:

 


Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Sławomir Karwowski

 

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00