Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu


paragon

Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych paragonami i innymi dowodami nie będącymi fakturami VAT.

Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów.

Podmioty prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów stosują się do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do §12 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia podstawą zapisów w KPiR są faktury VAT oraz  inne dowody wymienione w §13 i §14, pod warunkiem, że zawierają między innymi wskazanie stron transakcji. Oznacza to, że co do zasady paragon nie może być uznany za podstawie wpisu do księgi.

Wyjątek stanowią:

§14 pozwala dodatkowo na dokumentowania wydatku dowodem wewnętrznym pod warunkiem zamieszczenia na nim daty i podpisu osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. Dowód ten musi też zawierać nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych. Katalog dowodów wewnętrznych jest jednak zamknięty.
Dotyczy wyłącznie:

Paragon (poza tym wystawionym za granicą) może więc tak naprawdę stanowić w wyżej wymienionych przypadkach wyłącznie podstawę do wystawienia dowodu wewnętrznego.

Należy dodać, że powyżej wymienione ułatwienia nie dotyczą zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W przypadku podatników prowadzących księgi handlowe o podstawie zapisów w księgach decydować będzie Ustawa o Rachunkowości:

Art.21 ust. Ia UoR pozwala na niezamieszczanie na dowodach niektórych elementów:

Odrębnymi przepisami wspomnianymi w art. 21 ust Ia UoR może być też Ustawa o VAT, która dopuszcza w niektórych przypadkach użycie dowodów nie zawierających danych nabywcy.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Ustawa  o VAT zezwala co do zasady na odliczanie podatku wyłącznie z dokumentów nazywanych fakturami VAT.

Niemniej również i tutaj dopuszczalne jest wąski zestaw wyjątków do których należą:

 


Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Sławomir Karwowski

 

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

RODO – rejestr czynności przetwarzania – nie taki diabeł straszny

28 March 2018
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje prowadzenie rejestru czynności przetwarzania - jako jeden z podstawowych obowiązków administratora danych.

RODO – co jeszcze zdążysz przygotować?

28 March 2018
25 maja 2018 roku zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  Osobowych (RODO). Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora...

Jeśli korzystasz ze środowiska, to do 31 marca br. musisz za to zapłacić

27 March 2018
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.04.2018 r.

23 March 2018
Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na...

Faktura uproszczona w obrocie krajowym

5 March 2018
Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może wystawić fakturę uproszczoną gdy kwota należności...

Leasing operacyjny - prognozowane zmiany

5 March 2018
Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku  dochodowym od...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00